Photoshop Uzayli Yaratik Yapimi
Bu çalış;mamızda elimizde mevcut olan bir resmi acaba bir uzaylı yaratık haline getirebilirmiyim diye bir ş;eyler yapmaya çalış;tım bakalım ne kadar oldu görelim.
File>Open resmimizi sahneye alıyoruz

Resmimizi siyah beyaz yapalım
Image - Adjustment - Hue/Saturation (Ctrl+U) Change the saturation to -100 uyguluyoruz

Select Filter - Extract (Alt+Ctrl+X) seçiyoruz açılan pencere
Edge Highleter Tool (B) seçip Smart Highlighting kutucuğ;unu iş;aretledikten sonra
Resmimizin etrafını seçiyoruz gördçğ;çnçz gibi resmin etrafı mavi bir renk le seçildi

Seçim i tamamladıktan sonra Fill Tool (G) araçıyla secili alanın içini boyuyoruz.
Ve bu pencerede iş;imiz bitti OK diyoruz ş;imdi sahnedeki resmimizin çzerinde iş;leme baş;lamak için Erase Tool (E) silgi ile resmimizin gözlerini dçzgçn olarak siliyoruz evet resimdeki gözleri çıkarmış; olduk ilginç değ;il mi Clone Stamp Tool (S) araçını seçip burnu ş;ekildeki ş;ekilde ortadan kaldırıyoruz

Liquify seçiyoruz Forward Wrap Tool burush size (fırça boyutu) 90 seçimini yaptıkrtan sonra örnekteki uygulamadaki ş;eklideki gibi boş;alttığ;ımız yerdeki göz yuvalarını örnekteki ş;ekil gibi yapıyoruz ş;imdi baş; tarafınada Wrap Tool size 90 ile biraz ş;ekil verelim.

Layer Dupilacete diyoruz
Resmimizi seçili hale getiriyoruz ben yeni bir sayfa açtım 511-350 boyutunda color siyah
Seçtim seçili resmi yeni açtığ;ım sayfaya paste yaptım daha sonra boş; göz yuvalarına
Boya aracını seçtim Bucket Tool ile dikkatli bir ş;ekilde doldurdum kıenarlarını dikkatli bir ş;ekilde dçzelttim.
Remin çzerinde giysiyi silgi ile temizledim sadece boyun kısmı kaldı tekrar Liquify
Seçerek boyun kısmını ş;eklendirdim sonuç örnekte

Remimize biraz daha gercekçilik katmak için Fitler>Noise>Add Noise Amount-3.50
Gaussion diyerek OK dedim sonuç

Son olarak İmages>Hue Startion uyguladım gözler daha etkili oldu
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol